Search for

  Zoek Resultaten

  Close

  Een doorbraak in het cardiologisch onderzoek
  Een Deense studie bij hartpatiënten toont aan dat het gebruik van een Q10-voedingssupplementen in combinatie met de therapeutische standaardbehandeling een veilige manier is om symptomen te verminderen en de kans op overleving te vergroten. De resultaten werden gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology, Heartfailure.

  Er is een eenvoudige reden dat een aanvulling met co-enzyme Q10 zulke verbetering kan brengen bij de standaard behandeling van patiënten die lijden aan chronisch hartfalen of hartinsufficiëntie. De directeur van het onderzoek, Dr Svend Aage Mortensen van het cardiologisch centrum van het Universitair ziekenhuis van Kopenhagen, legt het basisprincipe uit. De toevoeging van Q10 aan de standaardbehandeling verbetert het energie-metabolisme van het hart en zorgt voor een betere pompkracht van de hartspier. Op die manier zal er ook een vermindering zijn van de symptomen bij patiënten met hartproblemen.

  Q-Symbio

  In totaal namen 420 patiënten die lijden aan chronisch hartfalen deel aan het Q-Symbio onderzoek. De helft van de patiënten kreeg zachte gelatine capsules met 100 mg co-enzym Q10 (Bio-Q10 Gold 100mg , Pharma Nord) driemaal per dag, terwijl de andere helft een placebo kreeg (een stof zonder werkzame bestanddelen). De twee groepen zijn hun standaard medicatie blijven nemen. De deelnemers werden gedurende twee jaar gevolgd waarna de onderzoekers de resultaten konden analyseren.

  Overtuigende resultaten
  Het onderzoek wees uit dat belangrijke cardiologische problemen met bijna de helft verminderden in de groep die ook Q10 kreeg. Een zelfde relatieve daling werd vastgesteld bij het aantal sterfgevallen veroorzaakt door een cardiologische voorval. De aanvulling met Q10 op de standaardbehandeling had eveneens een daling met 42% tot gevolg van het aantal sterftegevallen door alle oorzaken ten overstaan van de placebo-groep.

  En tenslotte hadden de patiënten die Q10 namen een duidelijke lagere cardiovasculaire mortaliteit en een lager aantal hospitalisatiedagen ten gevolge van hartfalen.

  Ongewenste voorvallen waren zeldzamer in de Q10-groep vergeleken met de placebo-groep en er was een lichte verbetering zichtbaar in de Q10-groep voor twee biologische parameter voor hartkwalen : het gehalte aan NT-ProBNP en de ejectie-fractie.

  Co-enzym Q10 wordt ernstig genomen

  Het feit dat een wetenschappelijk cardiologisch tijdschrift de Q-Symbio studie op hun website plaatsten, wijst er op dat het aanvullen van de standaardbehandeling met co-enzym Q10 ernstig genomen wordt.

  Dit onderzoek zal wellicht de discussie aanmoedigen over de toekomstige behandeling van cardiologische aandoeningen.

  Wat u moet weten over co-enzym Q10

  Alle lichaamscellen zijn afhankelijk van co-enzyme Q10 om energie aan te maken die de cel nodig heeft om normaal te functioneren. Ondanks dat het lichaam in staat is zelf co-enzym Q10 aan te maken, vermindert deze aanmaak vanaf de leeftijd van 20 jaar en blijft het verder dalen naarmate we ouder worden. De spieren, en meer bepaald de hartspier, zijn echte energieverslinders. Dat is de reden dat de hoogste concentratie aan co-enzym Q10 terug te vinden is in de hartspier.

  Bij hartfalen is het gehalte aan Q10 in het hart verminderd. Als gevolg daarvan krijgt het hart niet de energie die het nodig heeft om de pompfunctie uit te oefenen en voelen de patiënten zich moe en uitgeput. Een aanvulling met Q10 brengt het Q10-gehalte terug op niveau waardoor de hartspierfunctie wordt ondersteund, de pompkracht van het hart terug aan kracht wint en de klachten van de patiënt verminderen. Dit proces verloopt op een natuurlijke manier en verstoort geen andere functies in het organisme.

  De resultaten van het Q-Symbio onderzoek werden behaald met een specifieke bereiding van Q10 die wetenschappelijk goed gedocumenteerd is. Dat is de reden dat de onderzoekers deze specifieke bereiding verkozen. De resultaten kunnen dan ook niet zomaar overgenomen worden voor andere vormen of andere Q10-bereidingen.

  Co-enzym Q10 is een voedingsaanvulling en vervangt in geen enkel geval de medicatie.

  Lees hier meer over Bio-Q10 van Pharma Nord

  À la page d'accueil

  Het bedrijf ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt wetenschappelijk gefundeerde voedingssupplementen, kruidenpreparaten en geneesmiddelen gebaseerd op een optimale biologische beschikbaarheid, veiligheid en documentatie.

   

  Openingstijden 

  Ma t/m vrij van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

  +32 2 720 51 20  

  Adres  

  Pharma Nord bv
  Minervastraat 14
  1930 ZAVENTEM
  België / Belgium

  Instagram