Search for

  Zoek Resultaten

  Close

  Zorg voor voldoende vitamine D om goed te presteren
  Volgens een studie uit Noorwegen helpt een aanvulling met vitamine D jongeren gemakkelijker cognitief uitdagende taken op te lossen en verbetert het bijgevolg hun mentale gezondheid.

  Jongeren presteren beter in cognitief uitdagende proeven, verbeteren hun mentale gezondheid en vertonen minder gedragsproblemen wanneer hun bloedspiegels van vitamine D voldoende hoog zijn. Dit werd aangetoond door Noorse onderzoekers aan de hand van een klinische studie met adolescenten van 13 en 14 jaar. De testpersonen kregen ofwel een vitamine D supplement toegediend (D-Pearls 1520 (38µg) van Pharma Nord) ofwel een placebo. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of een vitamine D supplement invloed kan uitoefenen op het uitvoerend functioneren in groep en de eigen geestelijke gezondheid van adolescenten. Uitvoerende functies zijn mentale vaardigheden die geestelijke controle en zelfregulering met zich meebrengen. De dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Scandinavian Journal of Psychology.

  Beter in het oplossen van problemen

  De studie werd uitgevoerd tijdens het voorjaar, wat ook meteen de typische tijd van het jaar is waarin men meestal een laag vitamine D niveau bereikt door afwezigheid van de zon tijdens herfst en winter. Bij het begin van het onderzoek werden bloedstalen afgenomen bij de testpersonen waaruit bleek dat hun gemiddeld vitamine D niveau te laag was. De studie liep van eind januari tot eind april 2016. Voor en na de aanvulling werd er, zowel aan de groep die vitamine D kreeg toegediend, alsook aan de placebogroep, gevraagd om verschillende problemen op te lossen dat strategisch denken en plannen vereist. De deelnemers werden ook gevraagd om zelf gedragsproblemen zoals irritatie, agressie en regelbrekend gedrag te rapporteren.

  De Noorse onderzoekers hebben vastgesteld dat het niveau van vitamine D in de testgroep, die één pareltje vitamine D kreeg per dag, aanzienlijk steeg (+40% ten opzichte van de start). Dit terwijl de controlegroep, die een identiek pareltje kreeg maar zonder werkzame vitamine D (placebo), eerder stabiel bleef. Hieruit blijkt enerzijds dat het supplement dat ze gebruikten een goede opname heeft. De groep meisjes en jongens die een aanvulling met vitamine D kregen, presteerden beter dan de controlegroep, voornamelijk bij het oplossen van meer uitdagende psychische proeven.

  Belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen
   

  Er is reeds degelijk bewijsmateriaal dat toont dat vitamine D een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de hersenen, de cognitieve functionering en de mentale gezondheid. De bevindingen worden ondersteund door de resultaten van deze nieuwe studie. De onderzoekers linken vooral een laag vitamine D gehalte aan een verminderd vermogen tot concentratie en slechter sociaal gedrag. Deze nieuwe studie wijst op het belang van voldoende vitamine D bij jongeren.

  Bron:
  Grung B, et al., ”Linking vitamin D status, executive functioning and self-perceived mental health in adolescents through multivariate analysis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.” Scand J Psych. 2017;58(2):123–130

  À la page d'accueil

  Het bedrijf ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt wetenschappelijk gefundeerde voedingssupplementen, kruidenpreparaten en geneesmiddelen gebaseerd op een optimale biologische beschikbaarheid, veiligheid en documentatie.

   

  Openingstijden 

  Ma t/m vrij van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

  +32 2 720 51 20  

  Adres  

  Pharma Nord bv
  Minervastraat 14
  1930 ZAVENTEM
  België / Belgium

  Instagram