Pharma Nord   Gezondheidsnieuws
- voor al wie zorg wil dragen voor zijn gezondheid
 


Nieuwe biologische benadering kan de mortaliteit bij chronisch hartfalen met 43% verminderen


Results From Q-SYMBIO:
A Randomized Double-Blind Trial
JACC: HEART FAILURE VOL. 2, NO. 6, 2014, p641-p649


Lunchpresentatie van de resultaten van het Q-Symbio onderzoek en mogelijkheid tot persoonlijke ontmoeting met Prof. Dr. S.A. Mortensen, hoofd van het onderzoek.

Men zag dat, door toediening van de Q10 bij mensen met hartinsufficiëntie, de cardiovasculaire mortaliteit spectaculair daalde. Er zijn vandaag in België ongeveer 200.000 patiënten die met dit probleem te kampen hebben. Hij komt deze studie toelichten en u kan met uw vragen bij de professor terecht.
 

Vrijdag 13/03 om 11u30
Minervastraat 14 – 1930 Zaventem Pharma Nord 1ste verdieping

PROGRAMMA 

11h30  Ontvangst
11h45  Introductie
12h00   Prof.Dr. S. A. Mortensen
* Overzicht cardiologisch wetenschappelijk onderzoek
* De opzet, het verloop en het resultaat van de Q-Symbio Studie
* Wat kunnen we hiermee ?
12h40   Vraag en antwoord
12h50    Buffet en nabespreking


Gelieve uw deelname te willen bevestigen
per e-mail aan  : info-be@pharmanord.com
per telefoon : 02 720 51 20

Ook voor vragen of opmerkingen kan U hier steeds terecht

* De voordracht wordt gegeven in het Engels.
* U ontvangt een persmap.
* Er is een ruime parking beschikbaar.