Pharma Nord   Gezondheidsnieuws
- voor al wie zorg wil dragen voor zijn gezondheid
 

Nieuwe biologische benadering kan de mortaliteit bij chronisch hartfalen met 43% verminderen

Results From Q-SYMBIO: A Randomized Double-Blind Trial
 

 
 


Mevrouw, Mijnheer,

Pharma Nord heeft het genoegen U uit te nodigen op de informatie-avond omtrent de resultaten van het Q-Symbio onderzoek en mogelijkheid tot persoonlijke ontmoeting met Prof. Dr. S.A. Mortensen, hoofd van het onderzoek.

 
 

Prof. Dr. S.A. Mortensen (Associate Professor and Researcher, The Heart Centre Copenhagen, Denmark) komt de resultaten van de Q-Symbio studie voorstellen. Deze studie werd gepubliceerd in het referentie-tijdschrift : JACC, Heartfailure. Men zag dat, door toediening van Q10 bij mensen met hartinsufficiëntie, de cardiovasculaire mortaliteit spectaculair daalde. Er zijn vandaag in België ongeveer 200.000 patiënten die met dit probleem te kampen hebben. Prof. Mortensen komt de resultaten van de studie toelichten en u kan met uw vragen bij de professor terecht.

 
 

Vrijdag 13/03 om 19u45
Minervastraat 14 – 1930 Zaventem, 1ste verdieping – In de burelen van Pharma Nord

 
 

PROGRAMMA

19u45  Ontvangst met een hapje en een drankje
 20u30  Introductie
20u40   Prof.Dr. S. A. Mortensen
* Overzicht cardiologisch wetenschappelijk onderzoek
* De opzet, het verloop en het resultaat van de Q-Symbio Studie
* Wat kunnen we hiermee ?
21u30   Vraag en antwoord – Praktisch informatie voor uw patiënten
21u40     Nabespreking met iets fris, bubbels, koffie of thé met iets zoet


Gelieve uw deelname te willen bevestigen tegen uiterlijk 05/03 (opgelet plaatsen zijn beperkt,) :
per e-mail aan : info-be@pharmanord.com
per telefoon : 02 720 51 20 ou par fax : 02 720 51 60

Ook voor vragen of opmerkingen kan U hier steeds terecht

* De voordracht wordt gegeven in het Engels.
* Iedere deelnemer ontvangt aanvullende gedrukte informatie.
* Gemakkelijk bereikbaar vanaf autostrade en Brusselse ring. Er is een ruime parking beschikbaar.

Wij zien er naar uit U binnenkort te mogen ontmoeten.

Vriendelijke groeten,
Team Pharma Nord